Susitikimas

2013 rugpjūčio 19

2013 m. rugpjūčio 18 d. vairavimo aikštelėje įvyko vairavimo mokyklos „Pirma pavara“ kolektyvo susitikimas su buvusiais ir esamais mokiniais.

Iš karto užsimezgė šiltas nuoširdus bendravimas, lyg būtų susitikę seniai nesimatę draugai.  Vieni dalijosi įspūdžiais kaip sekėsi laikyti egzaminus VĮ „Regitra“,  kiti guodėsi su kokiais sunkumais susiduria kelyje. Vyresnieji, vadinami ne pagal amžių, bet pagal vairavimo stažą, noriai dalino patarimus „mokinukams“, bet turėjo ko paklausti ir instruktorių.

Buvo suorganizuotos mini  parkavimo varžybos. Dalyviai susiskirstė į 3 grupes:

grupė „M“, tai mokiniai, kurie šiuo metu mokosi mokyklojegrupė „Klevo lapas“ – buvę mokiniai, turintys vairavimo pažymėjimus, bet neperkopę 2 metų vairavimo stažogrupė „LT“ – vyresnieji, kurių vairavimo stažas virš 2 metų

Jiems  teko įveikti po 3 užduotis: statmeną, įstrižą ir lygiagretų parkavimus. Visi pasirodė šauniai, bet nebūtų varžybos jei nebūtų išrinkti geriausieji. Kiekvienos grupės nugalėtojui buvo įteikta atminimo dovanėlė, o tiems, kuriems sekėsi prasčiau – teko paguodos prizas, t.y. vairavimo pamoka.

Visi popietės dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje su Pirmos pavaros kolektyvu.